ВАРНА 5-6 ЮНИ

УСЛОВИЯ:

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда на 5 юни в комплекс Св. Никола и 6 юни в Летен театър Варна. Участие  могат да вземат любителски клубове, школи и танцови състави занимаващи се с  български фолклорни танци както от страната така и от чужбина разделени в три категории:

  1. Клубове и школи
  2. Танцови състав до 14г.
  3. Танцови състав над 14г.

Всички групите попълват и изпращат  до 20 май 2020г. заявка за участие и платена такса по банков път като прилагат и банково бордеро.

Групите които желаят да се насладят няколко дена на морска почивка по време на фестивала попълват и изпращат до 20 май 2020г. заявка за настаняване и платена пълната цена по банков път като прилагат и банково бордеро.

Фестивала се организира от Фолклорна музикално-танцова компания „Варна“, Фолклорен ансамбъл „Варна“, „Бериго“ ЕООД и под патронажа на кмета на гр. Варна г-н Иван Портних с подкрепата на Община Варна, Дворец на културата и спорта Варна и Асоциация на хореографите в България.

Организаторите осигуряват транспорт на 6 юни от хотела до Летен театър и обратно  на групите които нямат собствен транспорт /отбележете в заявката за настаняване/.

Тричленно жури от известни наши хореографи ще оценяват групите. Класирането не подлежи на обжалване.

РЕГЛАМЕНТ:

1 категория

Клубове и школи

/минимум  16 участника/

Първи етап

Всяка група изпълнява по две автентични хора от различни етнографски области по собствен избор, като преди всяко изпълнение ръководителя  прави кратка анотация за произхода, региона и автентичността на хорото. Времетраенето на двете хора не трябва да надвишава 6 мин.

Втори етап

Всяка група изпълнява по избор едно хоро от пиринска етнографска област. Времетраенето на хорото не трябва да надвишава три минути и не трябва да е играно в първи етап.

Хореографски разработки не попадат в конкурсната надпревара!!!

2 категория

Танцови състави до 14г.

/минимум  16 участника/

Всяка група изпълнява блок програма или два танца от различни етнографски области с общо времетраене до 15 мин.

3 категория

Танцови състави над 14г.

/минимум  16 участника/

Всяка група изпълнява блок програма или два танца от различни етнографски области с общо времетраене до 15 мин.

Групите от категория 2 и 3 категория представят разработен сценичен фолклор като това може да бъде дивертисмент, сюжетно-тематичен или обреден танц.

Музикалният съпровод за всички категории  е по избор на групата:

  • Жива музика, CD, USB и др.

 Надиграване по двойки

В надиграването по двойки ще бъдат определени  две хора по предложение на журито. Могат да участват танцьори само от групите които се явяват във фестивала.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

10 лв.

Цената е за един участник. Ръководители и придружаващи лица не плащат такса.